Indėliai Taupykite efektyviau

Taupykite efektyviau

EUR
Palūkanos, kurias uždirbsite

0.00 EUR

Metinė palūkanų norma -%

Palūkanų suma apskaičiuota remiantis prielaidomis, kad: indėlio suma bus sumokėta į AS Inbank sąskaitą ne vėliau kaip iki indėlio termino pradžios datos, pasirinktos kliento; bus įvykdytos visos kitos terminuotojo indėlio sutarties įsigaliojimui numatytos sąlygos; indėlis nebus atsiimamas prieš terminą.

Kodėl verta pinigus įdarbinti su Inbank?

Inbank indėliai skirti Jums, jei siekiate nerizikingu būdu padidinti savo santaupas. Taupykite efektyviau ir leiskite savo santaupoms augti.

Geriausia palūkanų norma

Metinės indėlių palūkanos iki 2,0 %

Saugūs indėliai

Inbank padėti indėliai yra draudžiami Estijos garantinio fondo.

Patogūs indėliai

Taupykite efektyviau.

Terminuoto indėlio sąlygos

Indėlio suma 300–30 000 eurų
Indėlio laikotarpis 6–60 mėnesių
Geriausia įmanoma palūkanų norma
Indėlio lėšų numatytu laikotarpiu negalima didinti arba mažinti
0,10% didesnė palūkanų norma automatinio indėlio sutarties pratęsimo atveju**
Padėti indėlį
**
Jei pasirinksite automatinį indėlio pratęsimą, atnaujinto indėlio palūkanų norma bus 0,10 % didesnė už palūkanų normą, galiojančią pirmąją naujo indėlio laikotarpio dieną.

Indėlių palūkanų normos

Tegu Jūsų pinigai auga

1

Pasirinkite terminuoto indėlio laikotarpį ir sumą

Užpildykite prašymą bei pasirinkite terminuoto indėlio sumą. Jums naudingiausią laikotarpį galite įsivertinti mūsų skaičiuoklėje.
2

Užpildykite prašymą ir pasirašykite sutartį

Galite pateikti prašymą ir pasirašyti indėlio sutartį interneto banke, save identifikuojant mobiliuoju parašu, „Smart-ID” kvalifikuotu elektroniniu parašu arba nuotoliniu identifikacijos irankiu, įdiegtu mūsų svetainėje.
3

Atlikite lėšų pervedimą

Indėlio sumą perveskite į Inbank sąskaitą, naudodamiesi sutartyje nurodyta einamąja sąskaita ir registracijos numeriu.

Perveskite pinigus atgal į savo sąskaitą

Pasibaigus indėlio laikotarpiui, galite pervesti pinigus iš savo Inbank kliento sąskaitos atgal į tą pačią einamąją sąskaitą, kurią naudojote indėliui padėti.

Indėlio sąlygos

Visos palūkanų normos pateikiamos procentais per metus. Palūkanos apskaičiuojamos pagal 360 dienų metus ir pagal faktinį dienų skaičių tarp laikotarpių pradžios ir pabaigos datų.
Nurodytos palūkanų normos taikomos indėliams, už kuriuos palūkanos mokamos indėlio laikotarpio pabaigoje.
Maksimali vieno kliento indėlių suma yra 30 000 eurų. Kiekvienas klientas turi teisę padėti neribotą indėlių skaičių, tačiau bendra šių indėlių suma negali viršyti maksimalios kliento indėlių sumos.

Automatinis indėlio atnaujinimas

Inbank siūlo galimybę pasirinkti automatinį indėlių pratęsimą indėlio laikymo periodu. Tai reiškia, kad pasibaigus pasirinktam laikotarpiui, indėlio terminas automatiškai prasitęs tam pačiam laikotarpiui. Pvz., jei pasirinksite vienerius metus kaip jus tenkinantį laikotarpį ir kartu automatinį atnaujinimą, indėlis bus pratęstas dar vieneriems metams praėjus pirmiems metams. Indėlio palūkanos bus atnaujintos pagal galiojančias atnaujinimo dieną, pridedant 0,10 %.

Indėlių apsauga

Inbank yra estiškos kilmės bankas, todėl mūsų klientų indėlius draudžia Estijos garantinis fondas. Klientų indėliai su sukauptomis palūkanomis yra apdrausti, tačiau ne didesne nei 100 000 eurų suma. Daugiau informacijos galite rasti Estijos garantinio fondo svetainėje ir Informacija indėlininkui.

Ankstyvas indėlio nutraukimas

Savo indėlį galite atsiimti bet kada, pateikdami raštišką paraišką adresu info@inbank.lt. Išankstinio sutarties nutraukimo atveju, Inbank nemokės palūkanų už indėlio laikotarpį. Indėlio suma bus grąžinta į kliento sąskaitą per 30 dienų. Jei norėtumėte atgauti indėlio sumą anksčiau, Inbank turi teisę reikalauti išankstinio apmokėjimo mokesčio pagal galiojantį kainoraštį.